Aircast Cryo Cuff | Knie wrap

In de Aicast Cryo Cuff koeler kan genoeg water en ijs voor 6 tot 8 uur ijs-compressie therapie. Indicatie voor gebruik van de Aircast Cryo Cuff koeler:

- zwelling
- oedeem
- hematoom
- hemartrose (bloeding in het gewricht)
- pijn

De duur en frequentie van gebruik van de Cryo/Cuff worden bepaald door de beroepsbeoefenaar, afhankelijk van de individuele behoeften van de patiënt.
De Aircast Cryo Cuff koeler op de afbeelding wordt niet meegeleverd, deze is los te bestellen!