Bloeddrukmeter Omron M6 Comfort

De bloeddrukmeter toont van twee of drie metingen die binnen de laatste tien minuten werden gedaan het gemiddelde. Wanneer er sprake is van onregelmatige hartslag of beweging tijdens de meting wordt dit in het display getoond.

Een indicator geeft aan wanneer de gemeten waarden boven de aanbevolen thuisbloeddruk liggen (85 - 135 mmHg).

- Energiezuinig; tot 1500 metingen met 1 set batterijen.