Dettol 4 liter

Dettol heeft een snelle en aanhoudende bacteriendodende werking ten opzichte van een groot aantal pathogene micro-organismen, zowel gram-positieve als gram-negatieve bacterien, gisten en schimmels.
Dettol behoudt de werkzaamheid in aanwezigheid van organisch materiaal of zeepresten.  Overgevoeligheid voor Dettol komt vrijwel niet voor en lokale irritatie is zeldzaam. Dettol kan met water (fijne emulsie) en met alcohol (heldere oplossing) worden gemengd.
Dettol is relatief niet toxisch. De orale giftigheid is gering.