SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Roche | doos à 25 stuks

De test dient te worden ingezet overeenkomstig de Instructions for Use, zoals alleen testen van mensen met klachten.

De Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test in één oogopslag

 • Een snel resultaat na 15 minuten (uitleesvenster 15-30 minuten)
 • Eenvoudige bediening door opgeleide zorgmedewerkers
 • Geen verdere instrumenten nodig
 • De testkit is klaar voor gebruik en bevat alle benodigdheden om een test te kunnen uitvoeren
 • Maakt gedecentraliseerd testen mogelijk en maakt toegang voor testen mogelijk in gebieden waar laboratoriumtesten niet direct beschikbaar zijn\
 • Roche wijst erop dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangegeven (22/10/20) dat betrokkenheid van een arts met een BIG-registratie als medisch inhoudelijk verantwoordelijke voor het goed afnemen van de testen, het duiden van de testuitslag en het doorgeven van positief geteste personen naar de GGD zeer belangrijk is.
 • De SARS-CoV-2 Rapid Antigen test dient te allen tijde door een zorgverlener uitgevoerd te worden in een laboratorium of Point of Care setting (dichtbij de patiënt). De zorgverlener dient zich gekwalificeerd en bekwaam te achten om de test af te nemen en om de uitslag van de test te communiceren aan de persoon die wordt getest. De uitslag van de test dient geïnterpreteerd te worden door de zorgverlener en zou beïnvloed kunnen worden door de kwaliteit van de afname en de klinische en epidemiologische context van de persoon die wordt getest. De zorgverlener zal de uitslag van de test, zo mogelijk, verwerken in een digitale oplossing om bij te dragen aan het overzicht van verspreiding van COVID-19 in Nederland. 
 • Roche levert deze test ter ondersteuning aan het huidige testbeleid van de Nederlandse overheid. Wij verwijzen voor de inzet van de test conform dit beleid naar de laatste versie van de Kamerbrief Stand van Zaken Covid-19 van Minister de Jonge.  
 • Voor het testen door bedrijven verwijzen wij naar de LCI-richtlijn COVID-19 "Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19": HYPERLINK "https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Flci.rivm.nl%2Fcovid-19-testen-binnen-bedrijven" https://lci.rivm.nl/covid-19-testen-binnen-bedrijven en de uitgangspunten zoals door VWS aangegeven in haar publicatie "Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronderantigeen(snel)testen) buiten de GGD-testlocaties – versie 3.0": https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/04/uitgangspunten-voor-inzet-testen-op-covid-19-waaronder-antigeensneltesten-buiten-de-ggd-testlocaties/Uitgangspunten+voor+inzet+testen+op+COVID-19.pdf

Productgegevens
Artikel: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Artikelnummer: 09327592190
Verpakking: 25 testen (inclusief alle benodigdheden om de test te kunnen uitvoeren)
Minimale bestelhoeveelheid: 9 verpakkingen à 25 testen
Te bestellen per 9 verpakkingen of veelvouden van 9

De kit is klaar voor gebruik en bevat alle verbruiksmaterialen die nodig zijn om een ​​test uit te voeren.
Onderdelen die nodig zijn voor een test (en inbegrepen in een kit):

 • Teststrip (afzonderlijk verpakt in een foliezakje met droogmiddel) (25x)
 • Extractiebufferbuis (25x)
 • Mondstuk dop (25x)
 • Steriele swabs (25x)
 • Gebruiksaanwijzing (1x)
 • Korte handleiding (1x)
 • Optioneel voor gebruik: Beschermende stickers voor testen / testen in de buitenlucht (2x)

Bestellingen gaan per 9 kits (225 tests). De minimale bestelhoeveelheid is 9 kits of een veelvoud daarvan.