M.T.C. Handboek | Nederlands | CureTape-kinesiotape-fysiotape

Cure Tape

De instructies voor het Medical Taping Concept / Kinesiotaping worden gepresenteerd in dit boek. Harry Pijnappel, een docent bij FysioTape sinds 1999, heeft deze elastische tapemethode uitgebreid bestudeerd en dit boek is gebaseerd op de nieuwste inzichten, waaronder fasciaal onderzoek. Het boek behandelt praktische toepassingen van de tape en ondersteunt deze met literatuur. Een breed scala aan aandoeningen wordt behandeld.
Deze publicatie presenteert de nieuwste inzichten op het gebied van Medical Taping (kinesiotaping), met voornamelijk bewezen praktische toepassingen. Het boek biedt een duidelijk overzicht van de verschillende mogelijkheden van het Medical Taping Concept.
Met 224 pagina's, meer dan 400 kleurenfoto's en een DVD met diverse toepassingen in beeld, kan dit boek worden gebruikt als leerboek of naslagwerk. Het is bedoeld voor fysiotherapeuten, (huis)artsen, sportmasseurs, podotherapeuten en andere medische professionals.+

Na een heldere uitleg over de theoretische achtergronden en praktische uitvoeringen van de tape methodieken, volgt in het laatste hoofdstuk een uitgebreide en gevarieerde lijst van mogelijke toepassingen bij aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. In dit laatste hoofdstuk wordt tevens duidelijk hoe de diverse technieken met elkaar gecombineerd kunnen worden. De logische opbouw maakt het tot een uitermate praktische en inspirerende handleiding voor de behandelaar in de dagelijkse praktijk. Harry Pijnappel heeft samen met een aantal tapers van het eerste uur een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het Medical Taping Concept als zeer effectieve behandelwijze voor diverse fysieke klachten.

Het Medical Taping Concept Manual biedt naast de theorie achter de taping, een uitgebreid overzicht van toepassingen. Rijkelijk geïllustreerd met foto's, die met heldere tekst worden begeleid. Hiermee lijkt het alsof iedere leek de tape aan kan brengen, maar kennis over aanhechtingspunten van spieren, verloop etc. blijft voorwaarde. Het boek voert concept in de titel omdat de methode nog nieuw is en regelmatig met nieuwe uitbreidingen wordt verrijkt. De methode is nog niet uitputtend wetenschappelijk onderbouwd, maar de statistieken spreken voor zich (een succespercentage van 80%, het herstelproces gaat twee- tot driemaal zo snel en het behandelgemiddelde ligt op 4).
Er lijkt zich iets nieuws aan te dienen met revolutionaire resultaten. Waarvan akte!